Werft Shipbuilding beproeft nieuw ontwerp vissersschip!

URK, 12 MAART 2021

Werft Shipbuilding heeft voor hun nieuwste ontwerp vissersschip de samenwerking opgezocht met het Maritiem Research Institute Netherlands. Voor het beproeven van hun nieuwe ontwerp vissersschip is gebruik gemaakt van een van de tankfaciliteiten in Wageningen

Het Maritime Research Institute Netherlands, afgekort MARIN staat aangeschreven als internationaal topinstituut en heeft al meer dan 85 jaar ervaring in onafhankelijk onderzoek binnen de maritieme sector. Door het combineren van software, testfaciliteiten, simulatoren en ware grootte metingen leveren ze een bijdrage aan schonere, veiligere en slimmere schepen en operaties.

Schip als werktuig
Een visserschip is voor de visserman een dagelijks werktuig en het is daarom van belang om een schip op te leveren dat niet alleen optimaal presteert maar ook goed functioneert. Het rompontwerp voor een vissersschip is een complex stukje engineering. Om de verwachtingen te waarborgen is er gekozen om het ontwerp te beproeven in de Deep Water Basin bij het Marin.

Positief gestemd
Tijdens de beproevingen is getest wat de weerstand van het rompontwerp is en wat de maximale snelheid en trekkracht van het schip zijn tijdens de verschillende vaarcondities. Op basis van de testresultaten kan in een verder ontwerp stadia eventuele optimalisatie worden toegepast wat resulteerd in een duurzamer ontwerp. De voorlopige resultaten lijken gunstig en bevestigen de verwachtingen die er waren op basis van eerdere CFD berkeningen.